Kurumlar Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Türkiye’deki iş yerleri ve kurumların sağladıkları kazançlarının tamamı kurumlar vergisinin konusudur. Bu kanuni bir durum teşkil etmektedir. Tüm iş yerleri ve kurumlar yurt içi ve yurt dışı kazançlarının vergisini ödemekle mükelleftir.

 

Vergilerin hesaplanması ve ödenmesi süreçlerinin yönetiminde bir muhasebe programı kullanımı hatayı minimuma indirir. Bu işlemler için bulut tabanlı ön muhasebe programımız OctoCloudu rahatlıkla kullanabilirsiniz.

 

OctoCloud Ne İşe Yarar?

Octocloud, ön muhasebe gereksinimleri için bir çözüm niteliği taşımaktadır. Bir bulut ön muhasebe programı olma özelliği barındırmaktadır. Bulut tabanlı muhasebe programı OctoCloud ile muhasebe işlemlerinizin tamamı kontrol altına alınır.

Programımız bulut tabanlı olduğu için internet erişimi olan tüm cihazlarda kolayca çalışabilir. Bu sayede muhasebe süreçlerin tablet ve benzeri cihazlarda yönetilmesini sağlar. Bu durum tüm muhasebe işlemlerini çok ciddi ölçüde kolaylaştıran bir sonuç ortaya koyar. Tüm bu yönleriyle OctoCloud iş yerleri ve çeşitli kuruluşlar için yardımcı bir uygulama özelliği taşır.

 

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar vergisi, tüm kurumların bir mali yıl boyunca sağlamış oldukları kazanç üzerinden alınan vergidir. Kurumlar vergisi ödemekle mükellef olan kurumların tüzel kişiliğe sahip olmasının gerekliliği söz konusudur. Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip değillerdir. Bundan dolayı da kurumlar vergisi ödemezler.

 

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesi geçerlidir. Buna göre; şirketin Gayrisafi Hasılatından kanunda belirtilmiş giderlerin çıkarılmasıyla elde edilen tutar üzerinden hesaplama yapılır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde ise tahakkuk eden matrahın ne kadarının vergilendirileceği belirlenmiş durumdadır.

Şirketler bütün büroları, şubeleri ve imalathaneleri için ayrı ayrı beyanname hazırlamazlar. Şirketler bütün faaliyetlerinden sağlamış oldukları kazançlarını tek mükellefiyet üzerinden tek beyannameyle öderler.

 

Kurumlar Vergisi Oranları Nelerdir?

Kurumlar vergisinde baz alınan oran 2021’de %25 olarak uygulanmaktadır. 2022 yılı hesap dönemine ait kurum kazançları için ise bu oran %23 olarak belirlenmiştir. Kurumlar vergisi söz konusu oranlar doğrultusunda hesaplanmaktadır.

 

Hangi Niteliğe Sahip Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Tüzel Kişilik Sayılmaktadır?

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre tüzel kişilik sayılan ve mükellefiyetleri kurumları şu şekilde sıralamak mümkün:

  • İş Ortaklıkları
  • Limited Şirketler
  • Anonim Şirketler
  • Kooperatifler
  • İktisadi Kamu Kuruluşları
  • Sermayesi Paylara Bölünmüş Durumdaki Komandit Şirketler
  • İktisadi Amaçla Kurulmuş Olan Dernek ve Vakıf Şirketler
Yayınlanma Tarihi: Mayıs 7th, 2022 / Kategoriler: Blog /

En Son Haberleri Almak İçin Abone Olun

Gizlilik Politikanızla ilgili bildirimi buraya ekleyin.