Maaş Bordrosu Nedir? Maaş Bordroları Nasıl Hesaplanır?

Maaş bordrosu nedir? Maaş bordrosu Ne işe yarar? Maaş bordroları nasıl hesaplanır ? sorularına yanıt verdiğimiz yazımızda merak ettiğiniz konulara açıklık getireceğiz.

 

Maaş Bordrosu Nedir?
İşverenlerin çalışanlarının hakettikleri ücret ile bu ücretlerden yapılan SGK primi, vergiler vb. kesintileri göstermek üzere düzenledikleri tablolara bordro denir.Önemli evrak statüsünde değerlendirilen bordroların gerçek rakamlardan oluşması gerekmektedir. Yasal zorunluluk gereği maaş bordrolarının aylık olarak düzenlenmesi gerekir.Olası anlaşmazlık durumlarında esas alınmak üzere bordroların doğru şekilde düzenlenmesi ve muhafaza edilmesi esas yükümlülüktür.

 

Maaş bordrosu hangi kalemleri içerir?

 • İşçinin adı ve soyadı
 • İşçinin TC kimlik numarası
 • İşçinin (varsa) sicil numarası
 • İşçinin işe giriş tarihi
 • İşçinin işten çıkış tarihi

 

 • İşçinin çalıştığı gün sayısı: Bu kısma sigortalı işçi ay içinde kaç gün için prim alma hakkı kazandıysa o yazılır. Eğer bir ay içinde tam çalıştıysa ayın gün sayısına bakılmaz ve o ay 30 gün kabul edilir. Eğer tam çalışmadıysa çalıştığı gün sayısı dikkate alınır. Eğer işçi ay içinde işe girdiyse, işe girdiği günden önceki günler, ayın toplam gün sayısından düşülür.

 

Mesela, işçi ayın 15. günü işe girdiyse ve ay 30 çekiyorsa çalışma günü 30-14=16 gün olarak hesaplanır. Eğer işçi ay içinde işten ayrılırsa, ayrıldığı gün sayısı üzerinden sigortalı olarak bildirilir.

 

 • İşçinin aylık kazancı: Bu kısma işçinin brüt ücreti üzerinden o ay için hak ettiği tutar yazılır. Bu tutar, günlük ücretin çalışılan gün sayısıyla çarpılmasıyla elde edilir.
  İşçinin diğer gelirleri: Bu kısma işçinin o ay için elde ettiği mesai, ikramiye, prim, sosyal hak ve yardımlar gibi ücret harici gelirler yazılır. İşçiye yapılan her ödeme sigorta primi ve gelir vergisi kesintisine dahil değildir.

Muafiyet durumuna göre gelirler prime esas kazanç toplamına ve/veya gelir vergisi matrahına alınır.

 • İşçinin toplam kazancı ya da toplam geliri: Bu kısımda işçinin aylık kazancı ve diğer gelirlerinin toplamı yer alır. Tüm vergi ve sigorta prim kesintileri toplam kazanç üzerinden yapılır.
 • Prime esas kazanç (PEK): Bu kısma işçinin prime esas kazancı yani, toplam kazancın asgari ücretin 7,5 katı arasında kalan bölümü yazılır. Prime esas kazanç asgari ücretten az ya da asgari ücretin 7,5 katından çok olamaz.
 • Prime esas kazanç (PEK) Devri Takibi: Diğer gelirlerle beraber tavan aşıldığında prim dışı tutar bir sonraki aynı prime esas kazancına eklenir ve bu takip 2 ay boyunca yapılır.
 • SGK primi işçi payı: PEK’ten aylık %14 oranında sigorta primi kesilir. Farklı kanunlara tabi farklı işçilerin sigorta prim kesinti oranları da farklılık gösterir.
  İşsizlik sigortası primi işçi payı: PEK’ten aylık %1 oranında işsizlik sigortası primi kesilir.
 • Gelir vergisi matrahından düşülen tutarlar: Bu kısma işçinin o ayki toplam kazancı üzerinden vergi matrahına ulaşılırken düşülmesi gereken tutar yazılır.
 • SGK primi işçi payı, işsizlik primi işçi payı, eğer varsa sakatlık indirimi ve yine varsa sendika aidatı bu tutara dahildir.
 • Kümülatif gelir vergisi matrahı: Bu kısma işçinin ilgili yılda oluşan vergi matrahı toplamı yazılır.
 • Gelir vergisi matrahı: Bu kısma toplam kazançtan düşülecek tutar düşüldükten sonra kalan miktar yazılır.
 • Gelir vergisi: Bu kısma gelir vergisi matrahının gelir vergisi oranıyla çarpıldığında bulunan tutar girilir. Gelir vergisi oranları yıllık olarak belirlenir.

Maaş bordrosu hesaplama (özellikli durumlar hariç) işçiden ve işverenden yapılacak kesintilerle 2 aşamadan oluşmaktadır.

 

İşverenden yapılacak olan kesintiler
SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile)
İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2

 

Çalışandan yapılacak olan kesintiler

 • SGK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14
 • İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1
 • Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SGK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
 • Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15
 • Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759
 • Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yıllık tutarı =[ (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15 ]/12 (Çalışan asgari ücretli ise)

 

Kesintilerin toplamı : SGK İşçi payı + SGK işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
Net ücret : Brüt ücret – Kesintiler toplamı

 

Maaş bordrolarının usulüne uygun ve hatasız olarak düzenlenmesi zorunludur. Aksi halde 4857 Sayılı İş Kanununda, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kanununda ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen cezalar uygulanır.

 

Tüm süreçlerinizi yönetebilmek için OctoCloud programımızı hemen 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. İhtiyacınız olan ne varsa, OctoCloud’ta.

Yayınlanma Tarihi: Mayıs 7th, 2022 / Kategoriler: Blog /

En Son Haberleri Almak İçin Abone Olun

Gizlilik Politikanızla ilgili bildirimi buraya ekleyin.