Toplu Aktarım Özelliği

İşletme datasında bulunan binlerce adres bilgisi, telefon, cari, stok vb bilgileriniz excel open office vb. programlara aktararak tek tek uğraşmak yerine toplu olarak içe ve dışa aktarım yapabilirsiniz.

Böylece hem zamandan tasarruf edebilir hem de manuel aktarımdan doğacak hataların önüne geçebilirsiniz.