Mali Durum Raporu

Mali durum raporu ile ödenek, kaynak ve tüm gelir – gider kalemlerini kayıt altına alarak raporlamayı kolaylaştırın.

OctoCloud ile mali durum raporu alarak ilgili hesap dönemine ait işlemlerin akışı ve finansal durumunu doğru ve eksiksiz biçimde görüntüleyebilirsiniz.