Limited Şirket Nedir Nasıl Kurulur?

 

İş dünyasında birden fazla kişinin bir araya gelip iş kurması ‘şirket’ oluşumunun temelini oluşturmaktadır. Şirketler ‘anonim ve limited’ olmak üzere ikiye ayrılır. Limited şirket, birden fazla kişinin bir isim altında kurdukları işletmeye verilen isimdir. Octocloud yazılımı da limited şirketlerde kullanılabilir.

 

Limited şirkette sermaye bellidir ve sermaye oluşumu pay toplamı ile meydana gelir. Sigortacılık sektörünün yanı sıra bankacılık sektöründe de limited şirketler faaliyet gösteremez.

 

Bu şirketlerde ortak sayısı en fazla 50’dir. Tek ortaklı şirketler de limited sınıfına girer. Ortaklar söz verdikleri payları ödemekle yükümlüdür. Şirket borçlarından ortaklar sorumlu değildir. Ortaklar sadece sözleşmede taahhüt ettikleri sermaye payını ödemekle yükümlüdür. Sözleşmede belirtilen ek masraflar da ortakların ödeme yükümlülüğü içerisinde yer almaktadır.

 

Limited Şirketi Pay Defteri

 

Esas pay defteri, pay sermaye bilgilerini içeren defterdir. Şirketin ortaklarına ait adres, telefon ve diğer bilgiler bu defterde bulunur. Pay sayısı, devir ve geçişler her ortağın sayfasında yer alır. Defterde itibari değer, rehin hakkı, intifa, esas sermaye payı ve diğer haklar yer alır. Ortakların pay defterini inceleme hakkı bulunmaktadır.

 

Limited Şirkette Sermaye

 

Anonim şirkete nazaran limited şirket piyasada en yaygın şirket şeklidir. Bu şirkette sermaye 10 bin lira ile sınırlıdır. Pay değerleri 25 lira ve katlarına denk olması kanunen zorunludur. Ortaklar söz verdikleri payları iki sene içerisinde ödemelidir. Tescil işlemleri öncesi ise dörtte bir ödenmelidir. Kalan kısım 2 yıl içerisinde ödenmelidir.

 

Limited şirkette ortaklar hacizli olmayan nakit, devredilebilen fikri mülkiyetler, sanal dünyadaki gelirler, adlar ve diğer mal varlıkları ile ortak olabilir. Vadesi gelmemiş olan mal varlıkları sermaye olmaz. Ticari anlamda oluşan itibarlar, kişisel emekler ve hizmet edimleri de limited şirkette sermaye olarak kabul edilmez.

 

Limited Şirket Yönetimi

 

Şirkete özel sözleşme ile yönetim oluşur. Yönetimde birden fazla müdür olursa, bir kişi yetkili müdür seçilir. Müdürler arasında bir kişi yetkili seçilir. Şirket ünvan seçiminde yine yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ahlaki değerlere aykırı olan, toplumsal kargaşaya neden olabilecek isimler ünvan olamaz. Ayrıca tescillerin isim olarak kullanılması kanunen yasaktır.

Yayınlanma Tarihi: Mayıs 7th, 2022 / Kategoriler: Blog /

En Son Haberleri Almak İçin Abone Olun

Gizlilik Politikanızla ilgili bildirimi buraya ekleyin.