Amortisman Nedir? Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Amortisman en kısa tanımı ile aşınma ve yıpranma anlamına gelmektedir. Durmakta olan varlıkları yıprandığı ve eskidiği anlamını taşır. Maddi varlıklar kullanıldığı muhasebenin dönemlerine dağıtıldıktan sonra gider yazımı işlemi yapılır. Üretim faaliyetlerinden sonra hizmet ve mal oluşturulurken daha önceki yıllardan devralınmış olan sermayenin mallarında oluşan eskimenin ve aşınmanın parasal karşılığı olarak amortisman tanımı kullanılır.

 

Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Amortisman en kısa tanımıyla duran bir varlığın satın alma bedel tutarının ekonomik ömrü ne kadar ise o ömre bölünmesi ile hesaplanır. Her yıl amortismana göre hesaplanan ve yüzdelik oran ile gösterilen tutar ise amortisman oranı olarak adlandırılır. Amortismanın hesaplanması belli bir formüle dayanmaktadır. Bu formül (amortisman oranı= 1/kullanım ömrü) olarak hesaplanır.

 

Amortisman Ayırma Yöntemleri Nelerdir?

 

Amortismanın belli başlı ayırma yöntemleri bulunur. Adı geçen bu yöntemler normal olan ya da eşit tutarlı olan amortisman çeşidi, fevkalade amortisman çeşidi ve azalmakta olan bakiye çeşidi olarak bilinir. Diğer çeşitleri de olduğu bilinse de bu üç çeşit en çok kullanılan amortisman yöntemler olarak bilinmektedir. Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

 

Normal Amortisman: Bu yöntemin diğer adı eşit tutarlı olarak bilinir. Amortismanın bilinen tutarları maddi açıdan duran bir varlığın ne kadar olduğuna sabit ya da belli bir oran uygular ya da tutar ürünün ne kadar ekonomik ömrü varsa o ömre bölünerek hesaplanan amortisman çeşidi olarak bilinir.

 

Azalan Bakiyeler Yöntemi: Bu yöntem çeşidinde ise malların normal amortisman değerine nazaran iki kat daha fazla hız ile giderleşme işleminden sonra hesabının net defter değeri yardımı ile yapıldığı bilinir.

 

Fevkalade Amortisman Çeşidi: Olağanüstü ya da olağandışı koşullarda meydana gelebilen varlıkların kaybedilmesi sonucunda kullanımı sağlanan amortisman türü olarak bilinir. Varlığın belli bir kısmı bile amortize de edilebilmektedir.

Yayınlanma Tarihi: Mayıs 7th, 2022 / Kategoriler: Blog /

En Son Haberleri Almak İçin Abone Olun

Gizlilik Politikanızla ilgili bildirimi buraya ekleyin.